SLM Partners AS

Strategisk, juridisk & finansiell rådgivning

TEAM

Arnold Rørholt

aro@slmpartners.no | +47 901 16 690

Partner & Styreleder

Arnold jobber med forretningsjuridisk rådgivning i SLM Partners, ved siden av å drive egen advokatpraksis.

Han har tidligere ledet et av Norges største advokatfirma, der han spesialiserte seg på forretningsjuridiske problemstillinger innen energi og naturressurser. Han har også vært daglig leder i et internasjonalt teknisk konsulentselskap, og besatt en rekke styreverv i både frivillige og kommersielle organisasjoner.

Arnold har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo.

Hege Anfindsen

han@slmpartners.no | +47 997 37 340

Partner

Hege jobber med organisasjonsutvikling og finansiell rådgivning i SLM Partners.

Hun har lang erfaring som CFO og prosjektleder i både noterte og unoterte selskaper, innen ulike industrier og i ulike geografier. Hun har også bakgrunn fra venturekapitalindustrien, og som styremedlem i norske og internasjonale foretak.

Hege er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Tore Viana-Rønningen

tvr@slmpartners.no | +47 911 08 693

Partner

Tore jobber med strategisk og finansiell rådgivning, samt transaksjonsbistand i SLM Partners.

Han har bakgrunn fra Private Equity-bransjen i London, der han arbeidet i et energi- og naturressursfond med en forvaltningskapital på nærmere 3 milliarder dollar. Senere har han jobbet med venturekapital, og fungert som daglig leder og styremedlem i en rekke norske og internasjonale foretak, deriblant børsnoterte selskap.

Tore er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).